Κυριακή, 2 Απριλίου 2006

Μηνιαία Συνέλευση Μεσοποταμίας στο Κλειστό γυμναστήριοΜοσχάτο, 2-4-06
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο 3

Την Κυριακή 2 Απριλίου 2006 πραγματοποιήθηκε στο κλειστό Γυμναστήριο Μοσχάτου η μηνιαία συνέλευσή μας και προτάθηκαν ως θέματα συζήτησης τα ακόλουθα:
 1. Ο συντονισμός της δράσης μας με την Πρωτοβουλία πολιτών Καλλιθέας για το θέμα της παραλίας
 2. Η στέγη της «Μεσοποταμίας»
 3. Η υλοποίηση της απόφασης της προηγούμενης συνέλευσης για τη διεκδίκηση κατασκευής πεζογέφυρας που να δίνει πρόσβαση στην παραλία
 4. Διάψευση σε δημοσιεύματα που φέρουν την «Μεσοποταμία» ως δημοτική κίνηση.
 5. Θέμα Κηφισού
 6. Εκδήλωση για ποιητή Μ. Κατσαρό.

 Για τα παραπάνω ζητήματα συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
 1. Μετά από ενημέρωση που έγινε από τον Κώστα Ζαχάρο, μέλος της Πρωτοβουλίας Πολιτών Καλλιθέας, αποφασίστηκε να συντονίσουμε τη δράση μας για το θέμα της παραλίας και να συμμετέχουμε στη σχετική εκδήλωση-διαμαρτυρία του Δήμου Καλλιθέας.
 2. Να δεχτούμε τη στέγη που μας παραχωρείται από το Δήμο Μοσχάτου, χωρίς να συζητηθεί το ζήτημα της παραχώρησης στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 3. Να ζητήσουμε να τεθεί η κατασκευή πεζογέφυρας ως θέμα συζήτησης στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο που θα γίνει.
 4. Να προβούμε σε δήλωση στον τοπικό τύπο ότι η «Μεσοποταμία» δεν είναι δημοτική κίνηση και δεν συμμετέχει στις εκλογές.

 Εκτός από τα παραπάνω θέματα έγινε ενημέρωση για το σχέδιο νόμου περί της ανάπτυξης επιχειρηματικών πάρκων (που σχεδιάζεται να αντικαταστήσει τον Ν. 2545/97), από τα μέλη της σχετικής ομάδας εργασίας. Διευκρινίστηκε ότι οι ρυθμίσεις του εν λόγω σχεδίου νόμου δεν αφορούν στην παραλία του Μοσχάτου.
Τα θέματα του Κηφισού και της εκδήλωσης για τον Μ. Κατσαρό δε συζητήθηκαν ελλείψει χρόνου.

Πραγματοποιήθηκαν από τότε τα εξής:
 1. Μέλη της «Μεσοποταμίας» παραβρέθηκαν στην εκδήλωση του δήμου Καλλιθέας
 2. Κατατέθηκε αίτηση στο Δήμο Μοσχάτου να τεθεί ως θέμα σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα της πεζογέφυρας. Η απάντηση εκκρεμεί.
 3. Απεστάλη σε όλες τις τοπικές εφημερίδες σύντομη ανακοίνωση για το χαρακτήρα της «Μεσοποταμίας» (είναι κίνηση πολιτών – δεν είναι δημοτική κίνηση – δεν συμμετέχει στις εκλογές – ενδιαφέρεται ωστόσο ιδιαίτερα για τα τοπικά προβλήματα).
4. (Η συνέλευση δεν θα γίνει την πρώτη Κυριακή 7 του Μάη λόγω παράλληλων εκδηλώσεων)

Η Γραμματεία της «Μεσοποταμίας»