Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010

Πάντειο πανεπιστήμιο, τμήμα κοινωνικής πολιτικής, μια μεταπτυχιακή εργασία που μας αφορά.

Πάντειο πανεπιστήμιο κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, τμήμα κοινωνικής πολιτικής, πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, μεθοδολογία και εφαρμογές στην κοινωνική πολιτική.

Είδος εργασίας:
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Τίτλος εργασίας:
Νέα κοινωνικά κινήματα: Η περίπτωση των κινημάτων πόλης.

Συγγραφέας:
Πλουσία Νικολίνταη.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου