Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2014

Η Τράπεζα Χρόνου και Αλληλεγγύης της "Μεσοποταμίας" στο Δίκτυο Πολιτών Χολαργού- Παπάγου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Η Τράπεζα Χρόνου και Αλληλεγγύης της "Μεσοποταμίας" 
στο Δίκτυο Πολιτών  Χολαργού- Παπάγου

Σήμερα, Κυριακή 2 Φεβρουαρίου  2014 η Τράπεζα Χρόνου και Αλληλεγγύης της Κίνησης Πολιτών Μοσχάτου "Μεσοποταμία" και ειδικότερα το Δίκτυο Εκπαιδευτικής Αλληλεγγύης και οι δράσεις τους παρουσιάστηκαν στην ολομέλεια της Συνέλευσης του Δικτύου Πολιτών Χολαργού - Παπάγου. 

Μετά από Πρόσκληση που μας απευθύνθηκε παραστήκαμε σε έναν πολύ όμορφο χώρο, στον Όμιλο Αντισφαίρισης  Χολαργού, όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός χρόνου από τη συγκρότηση της παραπάνω Κίνησης. Στο πλαίσιο αυτής είχαμε την ευκαιρία να απευθύνουμε χαιρετισμό και να αναφερθούμε συνοπτικά:

  • Στη δεκαετή ιστορία της Μεσοποταμίας
  • Στο ιστορικό και τη δράση της Τράπεζας Χρόνου και Αλληλεγγύης της Μεσοποταμίας
  • Στη φιλοσοφία, τις αρχές λειτουργίας και τη δομή του Δικτύου Εκπαιδευτικής Αλληλεγγύης
  • Στις πολύπλευρες παιδευτικές ανάγκες που καλύπτει το Δίκτυο και στα τμήματα που λειτουργούν με εξαιρετική επιτυχία
  • Στους στόχους των Διμηνιαίων Συνελεύσεων του Δικτύου και στις ανταποδοτικές δράσεις που διοργανώνουμε
  • Στον τρόπο, εν γένει, της ανοικτής, δημοκρατικής και συμμετοχικής λειτουργίας του Δικτύου, σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες της "Μεσοποταμίας"
Η παρουσία μας στη Συνέλευση της Κίνησης Πολιτών Χολαργού - Παπάγου αξιολογείται ως ιδιαίτερα σημαντική, καθώς διευρύνει τη δικτύωσή μας με ανάλογες κινήσεις πολιτών, δίνει βήμα για τη δημοσιοποίηση του έργου μας και παρέχει τη δυνατότητα για την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας. Κυρίως όμως, δράσεις όπως αυτή είναι σημαντικές, γιατί αποτελούν πεδίο συνάντησης ανήσυχων, δημιουργικών πολιτών, με έναν κοινό στόχο: να αλλάξουμε τον κόσμο ξεκινώντας από τις γειτονιές μας αλλά και να βγούμε έξω από αυτές και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου