Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015

Πρώτη συνέλευση του Συντονιστικού των Αλληλέγγυων Σχολείων το Σάββατο 5/12/2015, στις 6μ.μ.

Το Αλληλέγγυο Σχολείο της Τράπεζας Χρόνου της Μεσοποταμίας
από τους πρώτους μήνες της λειτουργίας του, έθεσε το ζήτημα
του συντονισμού και της συμπόρευσης όλων των παρόμοιων
δράσεων από άλλες συλλογικότητες.
Στο πλαίσιο αυτό με επαφές με άλλα "σχολεία" διοργανώθηκαν
συναντήσεις και συνελεύσεις με πρωτοβουλία του Αλληλέγγυου
Σχολείου της Μεσοποταμίας ώστε σήμερα να έχουμε την πρώτη
συνέλευση του συντονιστικού των αλληλέγγυων σχολείων.
Η συνέλευση θα γίνει το Σάββατο 5/12/2015, στις 6μ.μ.,
στο Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά (Αγ. Αναργύρων και Κω, Παλιά Κοκκινιά)
.
Μπορεί να παρευρεθεί όποιος θέλει όχι μόνο για να παρακολουθήσει
και να ακούσει, αλλά και για να τοποθετηθεί και να προτείνει
τις δικές του απόψεις και προτάσεις.
Σας επισυνάπτουμε την αφίσα και το κάλεσμα της συνέλευσης.
Κάλεσμα για την πρώτη συνέλευση του συντονιστικού των αλληλέγγυων σχολείων

Από τον Απρίλιο του 2015 έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια συνάντησης, συντονισμού και συμπόρευσης των αλληλέγγυων σχολείων. Έχουν ήδη γίνει τέσσερις συναντήσεις, από τις οποίες έχει αποδοθεί μια καλή καταγραφή του πλήθους, του μεγέθους και των κοινών χαρακτηριστικών των δομών αυτών. Στις 10 Οκτωβρίου, στο Κερατσίνι αποφασίστηκε ομόφωνα η συγκρότηση του συντονιστικού των αλληλέγγυων σχολείων, το οποίο μέχρι στιγμής αποτελείται από τις δομές που υπογράφουμε και στοχεύουμε να διευρυνθεί και να συμπεριλάβει όλες τις δομές που ασχολούνται με την παιδεία στο πεδίο της αλληλεγγύης και σε πλαίσιο αυτοοργάνωσης και άμεσης δημοκρατίας. Σκοπός αυτού του συντονιστικού είναι να προωθηθεί ο εναλλακτικός και διεκδικητικός χαρακτήρας των δομών, μέσα από κοινές δράσεις και κοινές, μικτές συνελεύσεις γονέων-εκπαιδευτικών- μαθητών χωρίς μόνιμους αντιπροσώπους.

Με βάση τα συμπεράσματα των συναντήσεών μας είναι απαραίτητο για τα αλληλέγγυα σχολεία να αποκτήσουν ένα διακριτό ρόλο μέσα από ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών εκπαίδευσης, πέρα από την κάλυψη της ανάγκης που επιτάσσει το πλαίσιο του κυρίαρχου εκπαιδευτικού συστήματος. Επίσης θα πρέπει να μπορούν να εκφράζουν δημόσια θέση, σε ζητήματα που αφορούν την παιδεία και την αλληλεγγύη.  Έκτος των εκπαιδευτικών μεθόδων, το στοιχείο της δημοκρατίας μας διαχωρίζει από τα δημόσια σχολεία. Μέσα από τις μικτές συνελεύσεις εκπαιδευτικών-γονέων- καθηγητών δημιουργούμε ένα δημοκρατικό αντιπαράδειγμα και αμφισβητούμε το μοντέλο διοίκησης του σχολείου. Δεν είμαστε αντίθετοι με το δημόσιο σχολείο. Αντίθετα το στηρίζουμε και διεκδικούμε ένα καλύτερο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης. Επιδιώκουμε κοινές δράσεις και με συλλόγους εκπαιδευτικών σε σχολεία όπου υπάρχουν ανάγκες.


Με βάση τα παραπάνω, προχωράμε σε:

Πρώτη συνέλευση του Συντονιστικού των Αλληλέγγυων Σχολείων το Σάββατο 5/12/2015, στις 6μ.μ., στο Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά (Αγ. Αναργύρων και Κω, Παλιά Κοκκινιά)

 
Το συντονιστικό:

Αλληλέγγυο Σχολείο «Μεσοποταμίας» (Μοσχάτο), Σχολείο Αλληλεγγύης Κερατσινίου, Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά, Αλληλέγγυο Σχολείο Νέου Κόσμου, Αλληλέγγυοι Δρόμοι (Μαρούσι), Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών και Προσφύγων Αθήνας, Αλληλεγγύη Πειραιά, Αλληλέγγυο Φροντιστήριο Kardelen (Ξάνθη), Ετεροτοπία (Θεσσαλονίκη)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου