Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016

Αλληλέγγυα Σχολεία: Από την ανάγκη στη δημιουργία. Αντιγραφή από το πρωτότυπο στο commonality.gr

Αλληλέγγυα Σχολεία: Από την ανάγκη στη δημιουργία

Ανακαλύπτοντας νέους δρόμους
Τα χρόνια της κρίσης, εν μέσω της πρωτοφανούς επίθεσης σε κεκτημένα δικαιώματα, η κοινωνία της χώρας μας έχει αρχίσει να ψηλαφεί νέες μορφές κοινωνικής αντίστασης. Από το Δεκέμβρη του 2008 ως τις πλατείες του 2011, παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο ένα μέρος της, που δεν μπορούσε ή δεν ήθελε να αντιπροσωπευθεί από κανένα κόμμα και κανένα συνδικαλιστικό φορέα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι τελευταίοι δεν συνέβαλαν στην εξέγερση ή στις αντιστάσεις που ακολούθησαν. Ωστόσο αναδεικνύεται ότι μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας νιώθει την ανάγκη να εκφραστεί χωρίς αντιπροσώπους και οι υπάρχουσες δομές πολιτικές και συνδικαλιστικές δεν ικανοποιούν αυτή του την ανάγκη.
Το 2011 με τις λαϊκές συνελεύσεις στις γειτονιές, αρχίζει να διαδίδεται η σκέψη της συγκρότησης κινηματικών δομών σε τοπικό επίπεδο και να αποκτά υποστηρικτές. Συνελεύσεις, στέκια γειτονιάς και δομές αλληλεγγύης αρχίζουν να εμφανίζονται σχεδόν ταυτόχρονα σε διαφορετικές περιοχές, με βασικά χαρακτηριστικά την αυτοοργάνωση και την άμεση δημοκρατία.

Στα συλλογικά προβλήματα δε χωρούν ατομικές λύσεις
Στο χώρο της εκπαίδευσης, το πρόβλημα των ταξικών φραγμών, που είναι εντοπισμένο από καιρό, εντείνεται ακόμα περισσότερο για πολλούς λόγους. Είναι κοινή παραδοχή ότι η «δωρεάν» δημόσια εκπαίδευση είναι πολύ ακριβή για μια οικογένεια, ειδικά την περίοδο της προετοιμασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ακόμα περισσότερο κοστίζουν τα μαθήματα ξένων γλωσσών ή τα καλλιτεχνικά μαθήματα, τα οποία ουσιαστικά δεν καλύπτονται από το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα.
Το αποτέλεσμα της όξυνσης των οικονομικών ανισοτήτων, σε συνδυασμό με τις μεταρρυθμίσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων που έκαναν το λύκειο ακόμα πιο ανταγωνιστικό και εξετασιοκεντρικό ήταν να δυσχεράνει ακόμα περισσότερο η κατάσταση για τους μαθητές και τις οικογένειές τους. Ήδη, ακόμα και πριν την κρίση, πολλοί εκπαιδευτικοί αφιέρωναν κάποιες ώρες σε δωρεάν ιδιαίτερα. Επομένως, η απόφαση δεν ήταν δύσκολη. Έπρεπε να σταματήσουμε να κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί, δρώντας κατά μόνας και να διερευνήσουμε νέους δρόμους μέσα από την επανεφεύρεση της συλλογικότητας, που είναι και η βάση των νέων μορφών αντίστασης.
Έτσι, από τις αρχές του 2012 άρχισαν να δημιουργούνται τα πρώτα αλληλέγγυα σχολεία της περιόδου της οικονομικής κρίσης. Σε αντίθεση με αντίστοιχες δομές της εκκλησίας, των δήμων και των ΜΚΟ, αυτά τα σχολεία, παρότι δεν είναι πανομοιότυπα, έχουν κοινά χαρακτηριστικά το στοιχείο της αυτοοργάνωσης και της δημοκρατικής λήψης αποφάσεων. Στα σχολεία αυτά δεν υπάρχει καμία μακρινή εξουσία που οργανώνει, στελεχώνει και λύνει προβλήματα, όλα είναι αποτέλεσμα αποφάσεων συνέλευσης και πολλής προσωπικής δουλειάς των ανθρώπων που αφιερώνουν καθημερινά χρόνο σε αυτή την προσπάθεια. Διαρκής στόχος είναι η εμπλοκή όλο και περισσότερων ανθρώπων σε αυτό.
Αλληλέγγυα σχολεία υπήρχαν βέβαια και πριν την κρίση. Η εμπειρία των σχολείων μεταναστών είναι σημαντική. Το Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά, το Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών και Προσφύγων Αθήνας, το Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών, τα Πίσω Θρανία, είναι δομές με μακρά ιστορία, με αρκετά πιο σαφή πολιτικά χαρακτηριστικά. Δομές που μετράνε πάνω από μια δεκαετία δράσης και με αφορμή το κενό της πολιτείας στην εκπαίδευση των μεταναστών, παράγουν σπουδαίο έργο, παρέχοντας επιπλέον πολύπλευρη στήριξη σε μετανάστες και πρόσφυγες και συμβάλλοντας στην κοινωνική τους ένταξη.

Καλλιεργώντας ένα νέο όραμα
To 2015, με πρωτοβουλία του Αλληλέγγυου Σχολείου της Μεσοποταμίας, μαζί με το Σχολείο Αλληλεγγύης Κερατσινίου, ξεκίνησε μια προσπάθεια καταγραφής και συντονισμού των δομών που ασχολούνται με την παιδεία στο πεδίο της αλληλεγγύης, πανελλαδικά και να σχηματοποιηθεί η συσσωρευμένη εμπειρία. Οι κοινές συζητήσεις, τροφοδότησαν μια νέα δυναμική και έδωσαν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα.
Συνομολογούμε ότι η αξία αυτών των εκπαιδευτικών δομών ξεπερνά κατά πολύ την ανάγκη που τα δημιούργησε. Οι μεικτές συνελεύσεις μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών, είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο για την οπτική της δημοκρατίας μέσα στο σχολείο. Αυτή η λειτουργία θέλει να εκπαιδεύσει τους μαθητές και τους γονείς τους σε ένα άλλο μοντέλο λήψης αποφάσεων, αντίθετο με τη λογική της ανάθεσης που καλλιεργείται, ήδη, από τα μαθητικά χρόνια, με τον περιορισμό της παρέμβασης στη σχολική κοινότητα σε μία ψήφο για το δεκαπενταμελές, το οποίο επιπλέον έχει περιορισμένο και προκαθορισμένο πεδίο στο οποίο μπορεί να γνωμοδοτήσει.
Επιπλέον, η συνύπαρξη και η σύμπραξη με δράσεις διαφορετικού περιεχομένου στο πεδίο της αλληλεγγύης και του πολιτισμού, όπως είναι δομές τροφής, ομάδες αλληλεγγύης στους πρόσφυγες, κινηματογραφικές λέσχες, λέσχες ανάγνωσης, προσφέρει ένα χώρο όπου οι νέοι άνθρωποι έρχονται σε επαφή με την έννοια του αντιρατσισμού, των αλληλέγγυων σχέσεων και της αλληλέγγυας δράσης.
Σε ότι αφορά το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, η επιτακτικότητα της ανάγκης δεν αφήνει πολλά περιθώρια, παρ’ όλ’ αυτά γίνονται προσπάθειες εμπλουτισμού του εκπαιδευτικού περιεχομένου, όπως για παράδειγμα τα «Σεμινάρια του Μήνα» που οργανώνει το Αλληλέγγυο Σχολείο της Μεσοποταμίας, στο Μοσχάτο. Επίσης ως απόπειρες εμπλουτισμού του περιεχομένου μπορούν να θεωρηθούν και οι προβολές ταινιών και οι θεατρικές παραστάσεις που  διοργανώνονται από αυτές τις δομές.
Τα Αλληλέγγυα Σχολεία θέλουν να αποτελέσουν τη μήτρα μιας εναλλακτικής εκπαίδευσης, που θα έχει στο επίκεντρο το μαθητή,  που δε θα επιβάλει την ομοιομορφία, αλλά θα καλλιεργεί, αντιθέτως, τη διαφορετικότητα και για αυτό το λόγο έχουμε πολλά να κάνουμε, ακόμα και αν κάποια στιγμή το κράτος καλύψει την ανάγκη για υποστηρικτικά μαθήματα.

Αντιγραφή από το πρωτότυπο στο commonality.gr

 http://commonality.gr/allilengya-scholia-apo-tin-anagki-sti-dimiourgia/

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

Φωτογραφίες από το διήμερο εκδηλώσεων 17-18 Δεκεμβρίου του Αλληλέγγυου Σχολείου.


Το Αλληλέγγυο Σχολείο της Τράπεζας Χρόνου της Μεσοποταμίας στο πλαίσιο της πρώτης, για φέτος, ανταποδοτικής του δράσης, διοργάνωσε διήμερο εκδηλώσεων κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, στις 17 και 18 Δεκεμβρίου, στο σπίτι της Μεσοποταμίας, Πλάτωνος 13, Μοσχάτο.


Σάββατο 17 Δεκεμβρίου ΠΑΡΤΙ μαθητών του Αλληλέγγυου Σχολείου.
Κυριακή 18 Δεκεμβρίου "Αριστοφάνης Junior".
Εκδήλωση –συζήτηση με θέμα 
«Πως επηρεάζει η οικογένεια τις επαγγελματικές αποφάσεις των παιδιών της».
Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

Άρθρο στον "Εθνικό Κήρυκα" για την συνέλευση του Αλληλέγγυου Σχολείου 10/12/2016

Όλο και μεγαλώνει λόγω αναγκών η Κίνηση Πολιτών «Μεσοποταμία»

Tου Άρη Παπαδόπουλου -15 Δεκέμβριος, 2016

Άποψη της συνέλευσης της 10ης Δεκεμβρίου. Φωτογραφία: ΕΘνικός Κήρυξ.
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Όταν στα τέλη Μαρτίου είχε ο «Εθνικός Κήρυξ» επισκεφτεί τη συνέλευση της Kίνησης Πολιτών Μοσχάτου με το εύστοχο όνομα «Μεσοποταμία» (αφού βρίσκεται μεταξύ Κηφισού και Ιλισού) είχε ενδιαφερθεί για το έργο που επιτελείται εκεί και κυρίως επειδή ευεργετεί τη μαθητιώσα νεολαία.
Είχαμε τότε γράψει πως η κίνηση ξεκίνησε το 2003 ως οικολογική κίνηση για τη σωτηρία της παραλίας Μοσχάτου που μπαζώθηκε για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων και ότι στα χρόνια της κρίσης δημιούργησε ένα Αλληλέγγυο Σχολείο.
Η Μεσοποταμία πολύ γρήγορα καθιερώθηκε στη συνείδηση των ενεργών κατοίκων της πόλης ως μια συλλογικότητα με πολύπλευρη δράση στους τομείς των κοινωνικών αγώνων και του πολιτισμού και από το 2006, στεγάζεται στην οδό Πλάτωνος 13, σε κτίριο που παραχώρησε ο Δήμος Μοσχάτου.

Από αριστερά η Κατερίνα, μία προικισμένη τελειόφοιτη Λυκείου που αναγνωρίζει την προσφορά της Μεσοποταμίας, ο καθηγητής εκ των πρωτεργατών Χρήστος Κορολής, η καθηγήτρια Μαρινίκη Κολιαράκη και η επίσης καθηγήτρια Μαρώ Τριανταφύλλου. Φωτογραφία: Εθνικός Κήρυξ
 Από αριστερά η Κατερίνα, μία προικισμένη τελειόφοιτη Λυκείου που αναγνωρίζει την προσφορά της Μεσοποταμίας, ο καθηγητής εκ των πρωτεργατών Χρήστος Κορολής, η καθηγήτρια Μαρινίκη Κολιαράκη και η επίσης καθηγήτρια Μαρώ Τριανταφύλλου. Φωτογραφία: Εθνικός Κήρυξ

 Σημαντικοί σταθμοί στην πορεία όλων αυτών των χρόνων υπήρξαν, η μάχη για τη μη ιδιωτικοποίηση της παραλίας από το 2004, η Κινηματογραφική Λέσχη ταινιών μικρού μήκους, η λέσχη ανάγνωσης κ.α. και πάνω από όλα τα ενισχυτικά μαθήματα για μαθητές Ελλήνων και προσφύγων που όμως μιλούν Ελληνικά. Ήταν οι ανάγκες που το επέβαλλαν και οι οποίες δυστυχώς αυξάνονται.
Έτσι πλέον περιλαμβάνει μαθήματα ενισχυτικής για όλα τα επίπεδα, ξένες γλώσσες και μαθήματα μουσικής, σεμινάρια και εκδηλώσεις. Είναι μια πρότυπη (σε σύγκριση με άλλα όμοια κοινωνικά σχολεία) εκπαιδευτική προσπάθεια, καθώς είναι μέρος ενός δικτύου Τράπεζας Χρόνου και λειτουργεί με κοινές συνελεύσεις γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών.
Εφέτος και με τη συνεργασία του διδάκτορα και ερευνητή από το Πανεπιστήμιο Newcastle Βασίλη Βλαχοκυριάκου, έγινε και έρευνα πάνω σε ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του Αλληλέγγυου Σχολείου μεταξύ μαθητών, καθηγητών, γονέων και άλλων, που καταχωρήθηκε με επιστημονικά στατιστικό τρόπο, και παρουσιάστηκε στη συνέλευση της 10ης Δεκεμβρίου.
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ
Καταγράφηκαν έτσι οι επιθυμίες και οι ανάγκες, πρώτη των οποίων εξακολουθεί να είναι η εύρεση χώρων ικανών να φιλοξενούν τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες. Απόδειξη ότι η συνέλευση αυτή τη φορά δεν έγινε στο κτίριο της «Μεσοποταμίας» αλλά σε κοντινό Γυμνάσιο για να χωρέσουν όλοι οι παρευρισκόμενοι.
Αξίζει πάντως να σημειώσουμε, ότι τον Μάρτιο που επισκεφτήκαμε τη «Μεσοποταμία» ήμασταν και τυχεροί. Γνωρίσαμε την κ. Ντίνα Διβάρη – Μπορέλ μία ευγενική φυσιογνωμία της Ομογένειας, η οποία αν και ζει εδώ και δεκαετίες στη Γενεύη δεν ξεχνάει την πατρίδα της στα χρόνια της κρίσης. Η κα Μπορέλ, έχει αναλάβει δράση και προσπαθεί να συνενώσει τα διάφορα Κολέγια της Γενεύης ώστε να δρουν υπέρ της Ελλάδας.
Η κ. Ντίνα Διβάρη – Μπορέλ μία ευγενική φυσιογνωμία της Ομογένειας της Γενεύης που στηρίζει τη Μεσοποταμία. Φωτογραφία: Εθνικός Κήρυξ
Η κ. Ντίνα Διβάρη – Μπορέλ μία ευγενική φυσιογνωμία της Ομογένειας της Γενεύης που στηρίζει τη Μεσοποταμία. 
Φωτογραφία: Εθνικός Κήρυξ
Και εν πολλοίς το πετυχαίνει και ήταν και πάλι παρούσα στη συνέλευση της 10ης Δεκεμβρίου, όπου τη συναντήσαμε και εμείς. Αυτή τη φορά υπήρχε και αντιπροσωπεία από τη Σουηδία με επικεφαλής τον βουλευτή του Κόμματος της Αριστεράς κ. Ντανιέλ Ριαζάτ, επιφορτισμένο με θέματα Εκπαίδευσης. Οι Σουηδοί έμαθαν για το Αλληλέγγυο, εντυπωσιάστηκαν και έστειλαν τον κ. Ριαζάτ που δήλωσε ακόμη πιο εντυπωσιασμένος από το έργο που επιτελείται.
Ωστόσο, παραμένει ως ζητούμενο αυτό που είχε και στην πρώτη μας επίσκεψη δηλώσει ο κ. Χρήστος Κορολής, από τους πρωτεργάτες καθηγητές: «Ότι σκοπός του Αλληλέγγυου Σχολείου είναι να περάσει κάποιες νοοτροπίες που μπορεί να δείξει πώς ονειρεύονται μαθητές, γονείς και καθηγητές το Δημόσιο σχολείο, όπως θα ήθελαν όλοι τους να είναι. Και με μία άλλη Παιδεία με συμμετοχή και δημοκρατία που πρέπει οι μαθητές να μεταφέρουν στα ημερήσια σχολεία τους, όπως μάλιστα είπαν κάποιοι από τους μαθητές που παραβρέθηκαν στη συνέλευση…».
Ο βουλευτής του σουηδικού κόμματος της Αριστεράς Ντανιέλ Ριαζάτ. Φωτογραφία: ΕΘνικός Κήρυξ
Ο βουλευτής του σουηδικού κόμματος της Αριστεράς Ντανιέλ Ριαζάτ. Φωτογραφία: ΕΘνικός Κήρυξ
Με αυτούς τους στόχους πορεύονται ακόμη, και παράλληλα εμπλουτίζουν τις δράσεις τους με αλληλεγγύη για τους πρόσφυγες και με υπέρτατο σκεπτικό να προσφέρουν στους μαθητές ό,τι το καλύτερο, το πολυτιμότερο, ό,τι αποφασίζεται εντελώς δημοκρατικά μέσα από τις συνεχείς συνελεύσεις που όλο και αυξάνουν σε συμμετοχή.
Εξάλλου, όπως τονίστηκε εμφαντικά από τον καθηγητή Κορολή «θέλουμε την εξωστρέφεια, να μεγαλώσουμε, να αποκτήσουμε γέφυρες με την τοπική κοινωνία, να καταλάβει το Μοσχάτο ότι δεν είμαστε κλειστή συλλογικότητα, αλλά ανοικτή στην κοινωνία».
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ

Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2016

Φωτογραφίες από τη συνέλευση του Αλληλέγγυου Σχολείου 10/12/2016

Το Σάββατο 10/12 πραγματοποιήθηκε η πρώτη για φέτος συνέλευση του Αλληλέγγυου Σχολείου. Μαζί μας βρέθηκαν ο Daniel Riazat, βουλευτής του Αριστερού Κόμματος Σουηδίας, η Nadja Svensson, o Dimitris Kandilas από το Σουηδικό δίκτυο για την Ελλάδα και από το Ειδικό Σχολείο La voiee lactee, η κυρία Ντίνα Μπορέλ.
Στη συνέλευση έγινε αξιολόγηση της λειτουργίας του Σχολείου το προηγούμενο τρίμηνο και αποφασίστηκαν οι δράσεις για το διήμερο 17-18 Δεκεμβρίου.

https://www.facebook.com/solidarityschoolmesopotamia/photos/?tab=album&album_id=1305911492763715Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

Διήμερο εκδηλώσεων κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, στις 17 και 18 Δεκεμβρίου
ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ

Το Αλληλέγγυο Σχολείο της Τράπεζας Χρόνου της Μεσοποταμίας στο πλαίσιο της πρώτης, για φέτος, ανταποδοτικής του δράσης, διοργανώνει διήμερο εκδηλώσεων κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, στις 17 και 18 Δεκεμβρίου, στο σπίτι της Μεσοποταμίας, Πλάτωνος 13, Μοσχάτο.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων:
Σάββατο 17 Δεκεμβρίου
8 μ.μ.

ΠΑΡΤΥ μαθητών του Αλληλέγγυου Σχολείου
Στο πλαίσιο των ανταποδοτικών δράσεων της Μεσοποταμίας, οι μαθητές ανταποδίδουν με ένα πάρτι με μουσικές ροκ, χιπ χοπ και πανκ.

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου
12 π.μ.
"Αριστοφάνης
Junior"
Η Μαρία Σκούπα (ηθοποιός και θεατρολόγος) και ο Νίκος Χατζηελευθεριου (κιθαριστής και συνθέτης), παρουσιάζουν ένα δίωρο διαδραστικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα, με τίτλο "Αριστοφάνης junior".
Μια σπονδυλωτή (για παιδιά από 6 χρόνων-για έφηβους-και για "μεγάλους") αφήγηση για το Θέατρο τη μουσική τον Αριστοφάνη, τον πόλεμο την Ειρήνη και την ουτοπία.
Με βάση δύο κωμωδίες του Αριστοφάνη ("Αχαρνής και Όρνιθες") που έχει διασκευάσει και σκηνοθετήσει για το Θέατρο "Βαφείο-Λάκης Καραλής" η Μαρία Σκούπα με πρωτότυπη μουσική του Νίκου Χατζηελευθερίου, ξετυλίγονται τόσο οι μύθοι του Αριστοφάνη όσο και οι έννοιες και οι καταβολές της έκφρασης μέσα από το λόγο τη μουσική και την κίνηση.
7 μ.μ.
Εκδήλωση –συζήτηση με θέμα
«Πως επηρεάζει η οικογένεια τις επαγγελματικές αποφάσεις των παιδιών της»

Με εργαλείο μας ένα μύθο της Ελληνικής μυθολογίας , εκείνο της «Θέτιδας και του Αχιλλέα», θα αναλύσουμε, σχολιάσουμε και μοιραστούμε τις εμπειρίες μας για τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουμε εν τέλει (συνειδητά ή ασυνείδητα) τα παιδιά μας στην επιλογή σπουδών και επαγγέλματος.
Ιδιαίτερα θα αναφερθούμε στο ρόλο που διαδραματίζουν οι « υψηλές προσδοκίες» που έχουμε από τα παιδιά μας όσον αφορά το μέλλον τους.
Εισηγήτρια στην εκδήλωση θα είναι η Αριστέα Γιαννακοπούλου Υπεύθυνη για θέματα σπουδών και επαγγελμάτων του Κ.Ε.Σ.Υ.Π Πειραιά ( Κέντρο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας).

https://www.facebook.com/events/1859518437651970/

 

Το «Καλάθι Αλληλεγγύης» της Μεσοποταμίας συγκεντρώνει τρόφιμα έξω από το Super Market “ΓΑΛΑΞΙΑΣ” Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2016Η κίνηση πολιτών Μοσχάτου «Μεσοποταμία», θεωρώντας υποχρέωση την στήριξη των συνανθρώπων μας που έχουν άμεση ανάγκη, συγκεντρώνει τρόφιμα και είδη προσωπικής υγιεινής για το «Καλάθι Αλληλεγγύης» που λειτουργεί για 3η συνεχή χρονιά και στηρίζει μέχρι στιγμής 30 οικογένειες.


Για τον παραπάνω λόγο, το «Καλάθι Αλληλεγγύης» της Μεσοποταμίας, διοργανώνει συγκέντρωση έξω από το Super Market “ΓΑΛΑΞΙΑΣ”, Κανάρη 80, στο Μοσχάτο, το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2016, από τις 12.00 έως 14.30, με σκοπό τη συγκέντρωση τροφίμων και ειδών προσωπικής υγιεινής για τους συνανθρώπους μας!
Στις δύσκολες και αβέβαιες εποχές που ζούμε, μοναδική λύση για την επιβίωσή μας είναι η αλληλεγγύη και η συνεργασία!

Η συμμετοχή και η συνδρομή όλων μας και σε αυτήν την προσπάθεια είναι απαραίτητη!
Τηλέφωνο επικοινωνίας για δήλωση συμμετοχής ή πληροφορίες: 6977-297 929


Θα μοιρασθεί το παρακάτω φυλλάδιο.