Σάββατο, 24 Αυγούστου 2013

Συνέλευση Τράπεζας Χρόνου


ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΡΟΝΟΥ 24-08-2013

Στη συνέλευση της Τράπεζας Χρόνου της Μεσοποταμίας που πραγματοποιήθηκε στις 24-08-2013, συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν προσωρινά οι παρακάτω ενότητες:

• Ομαδοποίηση των υπαρχουσών υπηρεσιών
Σχετικά με την ομαδοποίηση των υπηρεσιών έγινε η πρόταση στο να υπάρξουν βασικές κατηγορίες και υποκατηγορίες υπηρεσιών καθώς και ομαδοποίηση των μελών που τις προσφέρουν ώστε να γίνεται πιο εύκολα η αναζήτηση της εκάστοτε υπηρεσίας και να υπάρχει άμεση ανταπόκριση μεταξύ διαχειριστή-συντονιστικού και μελών.

• Καταγραφή ζήτησης/επιβεβαίωσης των υπηρεσιών
Αποφασίστηκε ότι είναι αναγκαία η αλλαγή της υπάρχουσας φόρμας ζήτησης καθώς και του τρόπου επιβεβαίωσης των υπηρεσιών.

• Δημιουργία συνέλευσης μελών Τράπεζας Χρόνου
Για το θέμα της συνέλευσης των μελών της Τράπεζας Χρόνου, ειπώθηκε να πραγματοποιείται ανά 3μηνο και να έχει απολογιστικό χαρακτήρα, να γίνονται προτάσεις για την λειτουργία της, να αποφασίζονται οι δράσεις κ.λ.π.

• Δημιουργία site/δημιουργία προγράμματος (τύπου βάσης δεδομένων)
Πάνω στο θέμα της δημιουργίας ενός site, μία πρώτη πρόταση που κατατέθηκε από τα μέλη είναι το site να περιλαμβάνει αρχικά τις παρακάτω σελίδες: Αρχική Σελίδα, Εκπαίδευση, Συνελεύσεις, Δραστηριότητες, Επικοινωνία. Η δημιουργία του προγράμματος να περιλαμβάνει όλες τις παραπάνω ενότητες και να λειτουργεί από το διαχειριστικό και συντονιστικό τμήμα της Τράπεζας Χρόνου.

• Συγκρότηση Αλληλέγγυου Εκπαιδευτηρίου μέσα στα πλαίσια της Τράπεζας Χρόνου
  Το Αλληλέγγυο Σχολείο θα εντάσσεται στα πλαίσια της Τράπεζας Χρόνου. Εκκρεμότητα παραμένει η εύρεση νέου χώρου όπου και θα γίνονται κάποια μαθήματα καθώς και η αναζήτηση εκπαιδευτικών.

• Χρονοδιάγραμμα και διαθεσιμότητες
 Το χρονοδιάγραμμα που τέθηκε για τις παραπάνω ενότητες είναι μέχρι 5 Σεπτέμβρη οπότε και να υπάρχει πρόταση για το site, τα κείμενα του site και το πρόγραμμα που θα συντονίζει τη λειτουργία της Τράπεζας Χρόνου και του Αλληλέγγυου Σχολείου καθώς επίσης να γίνει μία πρώτη καταγραφή των μαθημάτων που θα προσφερθούν και αναζήτηση των εκπαιδευτικών. Οι διαθεσιμότητες για τις παραπάνω ενότητες είναι οι εξής:

Site – Κείμενα site
– Πρόγραμμα: Παναγιώτης , Γιώργος (πρόταση για το πρόγραμμα), Θανάσης (πρόταση για το site). Χρονοδιάγραμμα: Μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Συντονιστικό κεντρικής διαχείρισης / προγράμματος
– Παναγιώτης , Γιώργος , Αλέξης.

Αναζήτηση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικό πρόγραμμα
– Χρήστος , Κωνσταντίνα.

Ομαδοποίηση Υπηρεσιών
– Παναγιώτης , Γιώργος.

Συνέλευση Μελών (ανά 3μηνο)
  Λάμπρος – Παναγιώτης.

Γραμματεία
– Συντονιστικό εκπαιδευτηρίου: Χρήστος , Κωνσταντίνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου