Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

Πάρτι... το Σάββατο 2 Μαρτίου ♪♫♪♫

Οι μαθητές της Τράπεζας Χρόνου της Μεσοποταμίας,
στα πλαίσια της ανταλλαγής των ωρών των μαθημάτων τους,
διοργανώνουν πάρτι για να προωθήσουν την ιδέα της Τράπεζας
και σε άλλους νεολαίους. Το πάρτι θα γίνει το Σάββατο 2 Μαρτίου
στο σπίτι της Μεσοποταμίας Πλάτωνος 13 στις 9.30 το βράδυ.
Όσοι γνωρίζεται νέους που θέλουν να μάθουν ή να ενταχθούν στο
δίκτυο της Τράπεζας, να τους ενημερώσετε. Θα υπάρχει μουσική και
ποτά με χρέωση. Τα πιθανά έσοδα θα χρησιμοποιηθούν σε επόμενες
δράσεις των μαθητών της Τράπεζας.
Καλή διασκέδαση!

Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

Τελικά το σχέδιο νόμου μπαίνει στη αρμόδια επιτροπή στη Βουλή την Πέμπτη.

Η ουσιαστική αλλαγή από το αρχικό κείμενο είναι ότι αφαιρείται η διάταξη που επιτρέπει την απασχόληση αλλοδαπών μόνο με το γεγονός ότι είχαν σχέση με την επένδυση. Κατά τα άλλα είναι το ίδιο επικίνδυνο για την παραλία μας. Οσο εμείς ασχολούμαστε με τα καθρεφτάκι που μας πετάνε (σχέδιο Πιάνο), αυτοί ξεπουλάνε την παραλία μας.


Παράκτιο µέτωπο Αττικής στο Σαρωνικό


photo-33Το οικοσύστηµα των ακτών του Σαρωνικού στάθηκε στους αιώνες ο χώρος ανάπτυξης πολιτισµού και οικονοµίας. Σήµερα παραµένουν ένα σηµαντικό παράκτιο οικοσύστηµα. Τα παράκτια οικοσυστήµατα χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητα οικοσυστήµατα, ευάλωτα σε πιέσεις συρρίκνωσής τους και προστατεύονται σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Η όποια επέµβαση σε αυτά δεν µπορεί να παραβλέπει και να παραβιάζει τις αρχές της αειφορίας και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα των ακτών.
Οι πρώτες σοβαρές επιβαρύνσεις των ακτών του Σαρωνικού άρχισαν τη δεκαετία του 1960, την περίοδο της αντιπαροχής και της άναρχης ανάπτυξης της Αθήνας, και κυρίως την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974. Η πόλη λόγω των πιεστικών αναγκών στέγασης που δηµιουργήθηκαν από πολιτικές, που ευνόησαν την αστυφιλία και την κερδοσκοπία στη γη, γύρισε την πλάτη στη θάλασσα. Στη συνέχεια, οι εγκαταστάσεις για τους Ολυµπιακούς Αγώνες 2004, αποτέλειωσαν την περιοχή. Πρόσθεσαν υποδοµές, κτίρια, µεγάλους όγκους τσιµέντου, χωρίς καµιά µελέτη σύνδεσης τους µε τη ζωή της πόλης. Ακόµα και σήµερα οι ολυµπιακές εγκαταστάσεις χάσκουν αχρησιµοποίητες και ρηµάζουν.
Οι εξαγγελθείσες πολιτικές «αξιοποίησης» της περιοχής και οι διατάξεις που περιλαµβάνονται στα νοµοσχέδια για τη «διαµόρφωση φιλικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις» και τον τουρισµό αντιστρατεύονται όλα τα παραπάνω. Αντιµετωπίζουν το παράκτιο µέτωπο σαν ένα µεγάλο οικόπεδο που η αξιοποίησή του θα φέρει χρήµατα στους λογαριασµούς του κράτους και όχι ως συνταγµατικά προστατευόµενο κοινόχρηστο αγαθό, όπως επιβάλλεται.
Πώς φτιάχνεται µια ειδική οικονοµική ζώνη;
Να δούµε µερικές, πολύ χαρακτηριστικές- επιµέρους προτεινόµενες διατάξεις:
Καταρχάς, συστήνεται η εταιρεία «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο ΑΕ», µε διάρκεια ζωής 50 έτη. Σκοπός η διοίκηση και διαχείριση δηµόσιων και ιδιωτικών εκτάσεων, κτιρίων και εγκαταστάσεων, µεταξύ Σταδίου Ειρήνης & Φιλίας και Σουνίου. Στην πραγµατικότητα, οι ρυθµίσεις συνεπάγονται το ξεπούληµα φιλέτων του παραλιακού µετώπου σε ιδιωτικά συµφέροντα, ντόπια και ξένα. Οι οργανισµοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν θα έχουν κανένα λόγο στην περιοχή τους. Η εταιρεία, όπως και η «Ελληνικό Α.Ε.», αναγνωρίζονται ως δηµόσιες στρατηγικές επενδύσεις, δηλαδή «παραγωγικές επενδύσεις που επιφέρουν (…) αποτελέσµατα σηµαντικής εντάσεως στη συνολική εθνική οικονοµία και προάγουν την έξοδο της χώρας από την οικονοµική κρίση». Αυτό που διαφαίνεται είναι ότι η παραλία θα «αξιοποιηθεί» εντατικά για την αποπληρωµή του χρέους. Με το 40% των επαγγελµατικών χώρων στις γύρω γειτονιές άδειους, φανταστείτε τι θα γίνει µε την προσθήκη χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων νέων επαγγελµατικών χώρων στην παραλία!
Για τις «στρατηγικές επενδύσεις» η αίτηση άδειας παραµονής όσων έχουν σχέση µε την επένδυση διαβιβάζεται στην «Επενδύστε στην Ελλάδα ΑΕ». Ο υπουργός Εσωτερικών αποφασίζει για την έγκριση της άδειας, η οποία έχει διάρκεια έως και δέκα έτη. Συνεπώς, οι πολυδιαφηµισµένες θέσεις εργασίας είναι µύθος. Ο επενδυτής µπορεί να ζητήσει άδεια παραµονής για όσους έχουν σχέση µε αυτήν, άρα να φέρει εργαζόµενους από χώρες της Ασίας ή της Αφρικής, ως φτηνά εργατικά χέρια! Έτσι, ακόµα και οι Έλληνες εργαζόµενοι θα εργάζονται µε τα ίδια εξευτελιστικά µεροκάµατα.
Με νόµο µπορεί να προβλέπονται ως κίνητρα ειδικές φορολογικές ρυθµίσεις, π.χ. παγιοποίηση του φορολογικού καθεστώτος για συγκεκριµένο διάστηµα, µείωση και απαλλαγή από τέλη/ειδικούς φόρους. Στην περίοδο που οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις στενάζουν από τους φόρους, κάποιοι θα απολαµβάνουν φορολογική ασυλία, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται αθέµιτος ανταγωνισµός. Ούτε η περιοχή θα ωφεληθεί, αφού τα τέλη και οι φόροι προς την τοπική αυτοδιοίκηση θα είναι µειωµένα ή µηδενικά.
Όσον αφορά στην προστασία αρχαιολογικών και άλλων µνηµείων, µε Προεδρικό Διάταγµα επιτρέπεται «…να καθορίζονται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, οι ειδικοί όροι ανάδειξης και προστασίας αρχαιοτήτων και άλλων µνηµείων που ενδεχοµένως να εντοπίστηκαν κατά την υλοποίηση της επένδυσης ή να υφίσταντο πριν την έναρξή της». Το συµπέρασµα είναι ότι οι πολιτιστικές αξίες της χώρας µας τίθενται σε άµεσο κίνδυνο, αφού για την προστασία τους δεν θα έχουν πλέον αποφασιστικές αρµοδιότητες οι θεσµικοί φορείς, όπως το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο και οι Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, και αυτό σε µια περιοχή που από τους αρχαίους ιστορικούς χρόνους αποτέλεσε χώρο ανάπτυξης πολιτισµού.
Στην περιοχή σήµερα, σε συνθήκες οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης µε σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα στον µικροµεσαίο αστικό πληθυσµό της, µε κοινωνικό ιστό µε σοβαρά προβλήµατα συνοχής και πίεση στη µικροµεσαία εµπορική και µεταπρατική δραστηριότητα, δεν χρειάζονται µεγαλεπήβολα σχέδια ανάπτυξης που ευνοούν το real estate και τα υπερµάρκετ σε βάρος της µικροµεσαίας εµπορικής και µεταπρατικής επιχείρησης. Χρειάζονται επιλογές χωρικού σχεδιασµού και χρήσεων, που θα εξασφαλίζουν την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση και χρήση της κοινόχρηστης ακτής από τη χειµαζόµενη εργατική και µικροµεσαία αστική οικογένεια για αναψυχή, αλλά και για δηµιουργία υγιούς απασχόλησης µέσω µικροµεσαίων και κοινωνικών επιχειρήσεων, που πολλά χρόνια πριν δραστηριοποιούνταν στο χώρο (αλιείς παράκτιας αλιείας, συντηρητές, ηλεκτρολόγοι, µηχανικοί σκαφών, ιδιοκτήτες και εργαζόµενοι σε οικογενειακά αναψυκτήρια, κ.ά.).
H οικονοµική βιωσιµότητα της περιοχής του παράκτιου µετώπου θα εξασφαλιστεί αν προκρίνουµε την εξυπηρέτηση των πέντε εκατοµµυρίων κατοίκων της Αττικής, αντί την προσέλκυση «ακριβού τουρισµού». Η δηµιουργία µιας ακόµα «φούσκας» µιµούµενη την αποτυχηµένη συνταγή της ισπανικής Costa del Sol θα επιβαρύνει ακόµα περισσότερο την κοινωνική συνοχή.
ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΙΛΙΝΗΣ
για τον Φαληρικό όρµο: τι µπορεί να γίνει αντί του γενικού ξεπουλήµατος;
Η Κίνηση Πολιτών Μεσοποταµία και πολλές τοπικές οργανώσεις, φορείς και κινήσεις πολιτών έχουν προτείνει εγκαίρως και διεκδικούν ιδιαίτερα σήµερα την υλοποίηση ενός άλλου σχεδίου:
Να γίνει πάρκο η παραλία στο Μοσχάτο. Το κόστος µετατροπής της παραλίας µας σε Πάρκο -µε τις παραπάνω χρήσεις- είναι ελάχιστο. Οι υποδοµές υπάρχουν και ρηµάζουν από το 2004. Επιπλέον, ο όγκος των κτιρίων από τον Κηφισό ως την Εσπλανάδα (Φαληρικός όρµος) είναι ήδη πολύς. Η ανάπλαση του χώρου δεν πρέπει να προβλέπει νέα κτίρια.
Η λελογισµένη εκµετάλλευση των χώρων, των κτιρίων και της µαρίνας από µητροπολιτικό ή διαδηµοτικό φορέα µπορεί να χρηµατοδοτεί το πάρκο χωρίς επιβάρυνση του δηµοτικού ή κρατικού προϋπολογισµού.
Το γήπεδο βόλεϊ να µπορεί να µετατραπεί σε Πολυχώρο Πολιτισµού µε θεατρικές παραγωγές, συναυλίες και κινηµατογράφο. Το γραµµικό κτίριο µπορεί να στεγάσει αναψυκτήρια για τους επισκέπτες και τα ναυταθλητικά σωµατεία της περιοχής. Η ιχθυαγορά, που ρηµάζει από το 2004, επίσης µπορεί να λειτουργήσει.
Στον αδόµητο χώρο µπροστά στο Μοσχάτο να γίνει αποκατάσταση των οικοσυστηµάτων που έχουν ως βασικό στοιχείο το νερό και την ανοιχτή θάλασσα. Τα αντιπληµµυρικά, οι πεζοδιαβάσεις για απρόσκοπτη πρόσβαση στο χώρο και άλλα βασικά έργα υποδοµής είναι υποχρέωση της πολιτείας.
Κίνηση Πολιτών Μοσχάτου «Μεσοποταµία»:http://www.mesopotamia.gr/

Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

Τακτική συνέλευση της Τρίτης, 26 Φεβρουαρίου

Σας θυμίζω την τακτική συνέλευση της Τρίτης, 26 Φεβρουαρίου
στις 9.00 μ.μ. Μετά την λαϊκή συνέλευση της Κυριακής, υπάρχει
κάλεσμα όσοι μπορούν να έλθουν στην συνέλευση για να φτιαχτεί
επιτροπή αγώνα, για το θέμα των παλιών και νέων φόρων.
Όσοι μπορείτε να είστε παρόντες γιατί το θέμα ΚΑΙΕΙ!

Σε συνέχεια από την προηγούμενη Τρίτη, σχετικά με την διακοπή ρεύματος...

...που έγινε σε δύο σπίτια στο Μοσχάτο. Η Μεσοποταμία με παρέμβασή της
πέτυχε καλύτερο διακανονισμό για αυτούς που τους έκοψαν το ρεύμα
και επί πλέον δημοσιοποίησε είτε στα τοπικά μέσα, αλλά και σε ευρύτερα
έντυπα, όπως τις 6μέρες το θέμα. Διαβάστε σχετικά
http://www.6meres.gr/details.php?aid=49422

Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013

Λαϊκή Συνέλευση την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου στις 11.00 π.μ. στην Πλατεία Μεταμόρφωσης.Η κίνηση πολιτών Μοσχάτου Μεσοποταμία, διοργανώνει Λαϊκή Συνέλευση
την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου στις 11.00 π.μ. στην Πλατεία Μεταμόρφωσης
με θέμα τους παλιούς και νέους φόρους που μας φόρτωσαν με τα μνημόνια.


Πλέον μόνο αν είσαι άστεγος δεν θα πληρώσεις. Ακόμα και οι άνεργοι
καλούνται να πληρώσουν φόρο! Επί πλέον ετοιμάζουν κατασχέσεις ακόμα
και από χρέος 300 ευρώ. 


Ελάτε στην Λαϊκή Συνέλευση για να συζητήσουμε
και να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια.
Όλοι μαζί, κανείς δεν περισσεύει!


Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

Κινηματογραφικής Λέσχης της Μεσοποταμίας Σάββατο 23 Φεβρουαρίου στις 8.00΄ το βράδυ "ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ" (2011, 96΄) του Ηλία Ιωσηφίδη.


Φίλες και φίλοι,
στα πλαίσια της Κινηματογραφικής Λέσχης της Μεσοποταμίας θα προβάλουμε αυτό το Σάββατο   23 Φεβρουαρίου στις 8.00΄ το βράδυ, στο Σπίτι της Μεσοποταμίας, (Πλάτωνος 13, στο Μοσχάτο) το πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ
"ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ" (2011, 96΄) του Ηλία Ιωσηφίδη.

Ένα ντοκιμαντέρ που αναφέρεται σ' αυτό που ο λαός ονομάζει η "προδοσία της Κύπρου".

Μετά τη λήξη του πολέμου στην Κύπρο, το 1974, οι ελληνικές κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης απαξίωσαν τους Έλληνες φαντάρους  και αξιωματικούς που έλαβαν μέρος στον πόλεμο και στάθηκαν εχθρικά απέναντι τους. Την ίδια συμπεριφορά αντιμετώπισαν και οι συγγενείς των αγνοουμένων που δεν έπαψαν να αναζητούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα και να απαιτούν εξηγήσεις από την ελληνική πολιτεία για την τύχη τους.
Θύματα του πολέμου στην Κύπρο, τελικά, δεν είναι μόνο οι νεκροί στο πεδίο της μάχης αλλά και όσοι κατάφεραν να επισρέψουν στην πατρίδα. 
Για όλους αυτούς ο χρόνος σταμάτησε στις 20 Ιουλίου του 1974.Ο Ηλίας Ιωσηφίδης γεννήθηκε το 1958 στη  Μαρίνα Ημαθίας. Σπούδασε κινηματογράφο και τηλεόραση στην Αθήνα, όπου και εργάζεται επαγγελματικά από το 1983 μέχρι και σήμερα χωρίς διακοπή. Έχει δουλέψει σε πολλές κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές ως Βοηθός Σκηνοθέτης.  Είναι μέλος της Εταιρίας Ελλήνων Σκηνοθετών,  της Ένωσης Τεχνικών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης και από τα ιδρυτικά μέλη του Δικτύου Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.

Ως Σκηνοθέτης ασχολείται κυρίως με το ντοκιμαντέρ γιατί πιστεύει πως μέσα από αυτό προβάλλονται με μοναδικό τρόπο οι αλήθειες της ζωής. Το ντοκιμαντέρ αντλεί τη δύναμη του από την ίδια την πραγματικότητα που είναι άκρως εντυπωσιακή, συγκλονιστική και βαθύτατα λυρική, γεμάτη ποίηση. 

Οι ταινίες του έχουν συμμετάσχει όλες σε εγχώρια και διεθνή φεστιβάλ και έχουν λάβει διακρίσεις (μεταξύ των οποίων πρώτα βραβεία) και άριστες κριτικές. Πληροφορίες για το δημιουργό και το έργο του στην ιστοσελίδα  www.zopiros.gr


Ο σκηνοθέτης θα παρίσταται στην προβολή και θα συζητήσει μαζί μας μ' ένα ποτήρι κρασί και λίγο ψωμοτύρι. 
Είσοδος ελεύθερη, όπως πάντα.

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

Μία τράπεζα που "καταργεί" τις τράπεζες. Άρθρο από το enfo.gr

Άρθρο από το enfo.gr


Μία τράπεζα που "καταργεί" τις τράπεζες«Η Τράπεζα Χρόνου λειτουργεί για κάτι παραπάνω από έναν χρόνο. Η ενασχόλησή μας με αυτήν δεν είναι απλά μια απάντηση στην κρίση αλλά κάτι πολύ πιο σημαντικό. Μια θεώρηση ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος ανάπτυξης, μέσα στο υπάρχον σύστημα».

Κάπως έτσι ξεκίνησε η συζήτηση με τον Λάμπρο, ιδρυτικό μέλος της Τράπεζας Χρόνου που λειτουργεί τον τελευταίο χρόνο, ως πρωτοβουλία της συνέλευσης πολιτών της Μεσοποταμίας στο Μοσχάτο. Μιας συλλογικότητας που ξεκίνησε από μία παρέα λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ακριβώς για να αντιδράσει σε ορισμένες από τις επιπτώσεις τους. Μιας συλλογικότητας, ανοικτής προς κάθε πολίτη, που έχει αποκλείσει από τις συνελεύσεις της την έννοια της πλειοψηφίας. Όπως επισημαίνει ένα άλλο ιδρυτικό της μέλος: «Το δύσκολο είναι να μην καταφεύγεις στην ψηφοφορία για να καταλήξεις σε μία απόφαση. Δεν θέλουμε να περιθωριοποιηθεί η μειοψηφούσα άποψη. Θέλουμε να υπάρχουν όλες οι απόψεις. Αυτή η διαδικασία έχει αποδειχθεί αποτελεσματική».


Άρχισαν να κόβουν το ρεύμα στην γειτονιά μας!

Μέσα σε λίγες μέρες μόλις, γίναμε μάρτυρες της αναλγησίας της ΔΕΗ ΑΕ. Ζευγάρι ανέργων και άνεργη μητέρα που ζουν στην περιοχή του Μοσχάτου, βυθίστηκαν ξαφνικά στο σκοτάδι για χρέη προς τη ΔΕΗ, για 938 και 800 ευρώ αντίστοιχα. Σημειωτέον ότι στα παραπάνω ποσά δεν περιλαμβάνεται μόνο η κατανάλωση ρεύματος, αλλά και το γνωστό σε όλους μας χαράτσι.Είναι προφανές ότι τα κρούσματα διακοπής ρεύματος είναι πολύ περισσότερα καθώς επίσης και ο αριθμός των συμπολιτών μας που βρίσκονται μπροστά στο φάσμα της διακοπής.
Ως κίνηση πολιτών Μεσοποταμία καλούμε τη Δημοτική αρχή να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να αποτελέσει την ασπίδα προστασίας, ως οφείλει, σε κάθε οικονομικά αδύναμο συμπολίτη μας. Επίσης καλούμε όλους τους Μοσχατιώτες/ισσες που αντιμετωπίζουμε αντίστοιχα προβλήματα να συσπειρωθούμε, να οργανωθούμε και να μετατρέψουμε την οικονομική μας αδυναμία, σε δύναμη αντίστασης. Η επιτροπή της Μεσοποταμίας για την αντιμετώπιση της κρίσης συνεδριάζει κάθε Τρίτη στις 9.00 μμ. στο σπίτι της Μεσοποταμίας Πλάτωνος 13.
Κανείς δεν περισσεύει!

Ομάδα για την αντιμετώπιση της κρίσης, 6939301718

Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013

Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής Τρίτη 12/2/2013

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής την Τρίτη 12/2/2013 συζητήθηκε το Παράκτιο Αττικό Μέτωπο της Αττικής στο Σαρωνικό.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Κίνηση Πολιτών Μοσχάτου «Μεσοποταμία», κατέθεσε υπόμνημα, που ο πρόεδρος του περιφερειακού μοίρασε σε όλους τους συμβούλους και μας δόθηκε η δυνατότητα παρέμβασης για ένα λεπτό.

Μετά την πολύωρη και με εντάσεις συνεδρίαση τελικά η είδηση για εμάς είναι ότι ο Φαληρικός Όρμος σχεδιάζεται να μετατραπεί στο «μεγαλύτερο λιμάνι (ιδιωτικό) της Μεσογείου. (Κυκλοφορεί ήδη στα υπουργικά γραφεία το αρχιτεκτονικό σχέδιο ενός φαραωνικού λιμανιού από τον Άλιμο έως την Καστέλα)

Αν μελετήσουμε το τι έγινε στην γύρω περιοχή από τον πόλο κρουαζιέρας του λιμανιού του Πειραιά ( κλειστά – ξενοίκιαστα καταστήματα, διώξιμο της κατοικίας και ερήμωση της περιοχής μετά το μεσημέρι που κλείνουν τα ναυτιλιακά γραφεία) και προσθέσουνε και τους όρους ειδικής οικονομικής ζώνης (ΕΟΖ), που προσπαθεί η κυβέρνηση να επιβάλλει με το σχέδιο νόμου για τις στρατηγικές επενδύσεις, τότε ο χαρακτήρας και η ποιότητα ζωής στην γειτονιά μας βρίσκονται σε κίνδυνο.

Στην συνεδρίαση και ο Δήμαρχος Μοσχάτου - Ταύρου και η «Μεσοποταμία» διατυπώσαμε την αντίθεση μας ( με διαφορετική ένταση είναι η αλήθεια) σε αυτή την προοπτική. Το σχέδιο του Renzo Piano τελικά για τους κατοίκους του Μοσχάτου και των Τζιτζιφιών θα γίνει ένα «αδειανό πουκάμισο» που θα το χαίρονται άλλοι σε βάρος των κατοίκων της περιοχής. Ήρθε η ώρα από τα λόγια και τις υποσχέσεις να περάσουμε σε ενωτική και αποφασιστική δράση.

Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2013

e-λεκτρονικό Ανταλλακτήριο Μεσοποταμίας

Η κίνηση πολιτών Μοσχάτου Μεσοποταμία δημιούργησε ηλεκτρονικό ανταλλακτήριο αντικειμένων με ξεχωριστή σελίδα στο facebook:
e-λεκτρονικό Ανταλλακτήριο Μεσοποταμίας.


Με το σκεπτικό ότι όλοι μας έχουμε αντικείμενα που δεν χρησιμοποιούμε, ενώ ταυτόχρονα έχουμε ανάγκη από κάποια αντικείμενα που δεν μπορούμε να αγοράσουμε, στήθηκε το ανταλλακτήριο. Η ανάγκη για ανταλλαγή αυξάνεται όσο μειώνεται η αγοραστική δύναμη & συνεπώς η κατανάλωση.
Η συμμετοχή στο ηλεκτρονικό ανταλλακτήριο είναι απλούστατη, με ένα “like” στην σελ. e-λεκτρονικό Ανταλλακτήριο Μεσοποταμίας στο facebook. Συμμετάσχουν όλοι όσοι θέλουν ανεξάρτητα αν είναι μέλη της Μεσοποταμίας ή δημότες Μοσχάτου. Αποκλείονται μόνο οι έμποροι & οι εταιρείες. Φυσικά ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΜΕ…ΜΟΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΟΥΜΕ ή ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ!


Παρακάτω αναφέρονται ο τρόπος & οι προϋποθέσεις συμμετοχής :


- Τα αντικείμενα χάνουν την αξία τους όταν παύουν να καλύπτουν κάποια ανάγκη μας, επομένως βασική προϋπόθεση είναι, όχι να ανταλλάσσουμε αντικείμενα ίσης «χρηματικής αξίας», αλλά να ανταλλάσσουμε «χρήσιμα αντικείμενα». Δηλαδή  αν έχω μια καρέκλα … «δια χειρός Βαράγκη» η οποία μου είναι πλέον άχρηστη κι έχω «ανάγκη» από ένα τραπέζι, μπορώ να ανταλλάξω την καρέκλα μου με ένα τραπέζι «ΙΚΕΑ» , που σαφώς έχει μικρότερη αξία, αλλά μου είναι «χρήσιμο»!


- Ανταλλάσσω αντικείμενα που είναι σε καλή κατάσταση


- Αφού γίνομαι μέλος της σελίδας : e-λεκτρονικό Ανταλλακτήριο Μεσοποταμίας στο facebook, ανεβάζω μια φωτογραφία του αντικειμένου, που θέλω να ανταλλάξω, συνοδευόμενη από μια σύντομη και σαφή περιγραφή & παράλληλα ζητώ το αντικείμενο που έχω ανάγκη. Μπορώ βέβαια πρώτα να ρίξω μια ματιά στις ήδη αναρτημένες φωτογραφίες αντικειμένων που ανταλλάσσονται.


- Τα μέλη ανταλλάσσουν άμεσα μεταξύ τους με όποιο τρόπο θέλουν, χωρίς την μεσολάβηση της Μεσοποταμίας, η οποία δεν φέρει & καμία ευθύνη.


- Τέλος, όποιος επιθυμεί μπορεί να χαρίσει ένα ή και περισσότερα αντικείμενα.

Καλή αρχή!

Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2013

Κινηματογραφική Λέσχη της Μεσοποταμίας - "ΜΕΤΑΞΑ, ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ" - Σάββατο 9 Φεβρουαρίου στις 7.30΄ μ.μ. στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥΗ Κινηματογραφική Λέσχη της Μεσοποταμίας θα προβάλλει αυτό το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου στις 7.30΄ μ.μ. το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ του Σταύρου Ψυλλάκη «ΜΕΤΑΞΑ, ακούγοντας το χρόνο» .

«Δεκαπέντε άτομα, που ανήκουν στο ιατρικό και διοικητικό προσωπικό του αντικαρκινικού νοσοκομείου «Μεταξά», χτυπημένα τα ίδια από τον εχθρό που πολεμούν, εξομολογούνται μπροστά στον φακό το επίφοβο και επώδυνο πέρασμα από το απυρόβλητο του διαχειριστή της ασθένειας των άλλων στην απέναντι όχθη, την όχθη του καρκινοπαθούς.

Μιλούν για το σοκ, την μοναξιά, την εγκατάλειψη, την αγωνία, τον τρόμο και τον πόνο, τον θυμό, το δισυπόστατο του δίπολου ασθενής-θεράπων. Μιλούν όμως και για την ελπίδα, για την εγκαρτέρηση, για το θάρρος, για την ανθρωπιά, για την αλληλεγγύη, για την συντροφικότητα, για την ευαισθητοποίηση και ενσυναίσθηση, για την βαθειά αλλαγή, την αποθησαυρισμένη σοφία, που κερδίζεται με την «στυφή γεύση του θανάτου»».

Με αφετηρία γιατρούς και προσωπικό του αντικαρκινικού νοσοκομείου Μεταξά που πάσχουν οι ίδιοι από καρκίνο, παρακολουθούμε αυτήν τη ξεχωριστή ομάδα ασθενών καθώς συνεχίζουν να εργάζονται στο νοσοκομείο. Από το σοκ της πρώτης φοράς που το ακούει κάποιος, έως την εμπειρία του «… έμαθα να ακούω το χρόνο», ο καρκίνος από απειλή θανάτου γίνεται δάσκαλος ζωής γι’ αυτούς τους ανθρώπους, όχι μόνο προσθέτοντας χρόνια στη ζωή τους, αλλά και προσθέτοντας Ζωή στα χρόνια τους.

Ο Σταύρος Ψυλλάκης, εξαιρετικός σκηνοθέτης, φίλος καλός της Μεσοποταμίας, είναι γνωστός μεταξύ άλλων για δύο  βραβευμένες ταινίες του που έχουμε ήδη παίξει στην Κινηματογραφική Λέσχη: «Ο Άνθρωπος που ενόχλησε το Σύμπαν» και  -«Άλλος δρόμος δεν υπήρχε».

Θα παρίσταται στην προβολή, όπως και γιατροί από το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο ΜΕΤΑΞΑ που εμφανίζονται στο ντοκιμαντέρ, και θα συνομιλήσουν με το κοινό.

«ΜΕΤΑΞΑ, ακούγοντας το χρόνο»  (2012, 87΄)

Σάββατο 9/02/13, στις 19:30 στο  Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου (Σολωμού και Κωνσταντινουπόλεως Μοσχάτο).

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ


«Συμβιώνοντας με τον καρκίνο είναι μια συγκλονιστική εμπειρία αυτογνωσίας σ’ ένα υποθηκευμένο μέλλον. Ένα μοναδικό σημείο ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο. Ο καρκινοπαθής πορεύεται μεταξύ μιας εσωτερικότητας, αυτογνωσίας, εγρήγορσης, εξαιρετικής ευαισθησίας και παράνοιας, βαδίζοντας προς τα πίσω με διεισδυτικό βλέμμα και οξύτατη προσοχή». Ιωάννα Καρυστιάνη.

Με αφετηρία γιατρούς και προσωπικό του αντικαρκινικού νοσοκομείου Μεταξά που πάσχουν οι ίδιοι από καρκίνο, παρακολουθούμε αυτήν τη ξεχωριστή ομάδα ασθενών καθώς συνεχίζουν να εργάζονται στο νοσοκομείο. Από το σοκ της πρώτης φοράς που το ακούει κάποιος, έως την εμπειρία του «... έμαθα να ακούω το χρόνο», ο καρκίνος από απειλή θανάτου γίνεται δάσκαλος ζωής γι’ αυτούς τους ανθρώπους, όχι μόνο προσθέτοντας χρόνια στη ζωή τους, αλλά και προσθέτοντας Ζωή στα χρόνια τους.

Ο Σταύρος Ψυλλάκης, εξαιρετικός σκηνοθέτης, φίλος καλός της Μεσοποταμίας, είναι γνωστός μεταξύ άλλων για δύο βραβευμένες ταινίες του που έχουμε ήδη παίξει στην Κινηματογραφική Λέσχη: "Ο Άνθρωπος που ενόχλησε το Σύμπαν" και -"Άλλος δρόμος δεν υπήρχε".

Θα παρίσταται στην προβολή, όπως και γιατροί από το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο ΜΕΤΑΞΑ που εμφανίζονται στο ντοκιμαντέρ, και θα συνομιλήσουν με το κοινό.

Προσοχή: η προβολή δεν θα γίνει στο Σπίτι της Μεσοποταμίας αλλά στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου (Σολωμού και Κωνσταντινουπόλεως - 10΄ λεπτά από τον σταθμό ΗΣΑΠ Μοσχάτου)
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.
Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013

Τράπεζα Χρόνου & αλληλεγγύης , ένα χρόνο μετά…


Πέρασε παραπάνω από ένας χρόνος από τότε που η ομάδα για την αντιμετώπιση της κρίσης της κίνησης πολιτών Μοσχάτου «Μεσοποταμία», αποφάσισε την λειτουργία της «Τράπεζας Χρόνου & Αλληλεγγύης». Δηλαδή την ανάπτυξη ενός δικτύου μέσω του οποίου μπορούμε να ανταλλάσουμε υπηρεσίες χωρίς την μεσολάβηση χρημάτων. Έφτασε λοιπόν ο καιρός, τώρα που έχουμε μια σαφέστερη εικόνα, να πούμε λίγα λόγια για το εγχείρημα.
Αρχικά να τονίσουμε ότι για κάποιους από εμάς, η ενασχόληση με την λεγόμενη εναλλακτική οικονομία, τις τράπεζες χρόνου, τα ανταλλακτικά νομίσματα, τις κολεκτίβες εργασίας κ.ά. δεν αποτελεί μια συνταγή ανακούφισης από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό: αποτελεί μια σταθερή πεποίθηση για έναν διαφορετικό τρόπο οικονομικής ανάπτυξης & κοινωνικής ενεργοποίησης, άσχετα αν η καπιταλιστική οικονομία βρίσκεται σε κρίση ή όχι. Είναι βέβαια γεγονός ότι , σε συνθήκες πλήρους οικονομικής εξαθλίωσης & κοινωνικής ερημοποίησης, παρόμοια εγχειρήματα γίνονται όλο & πιο αναγκαία. Η πράξη όμως δείχνει ότι σε οποιεσδήποτε συνθήκες μπορούμε να λειτουργούμε & να αναπτύσσουμε εναλλακτικά οικονομικά δίκτυα.
Έτσι λοιπόν & στην δική μας περίπτωση, η «Τράπεζα Χρόνου & Αλληλεγγύης» ξεκίνησε σαν κάτι καινούργιο: μια διαφορετική προσέγγιση στην καθημερινότητά μας. Καθορίσαμε το λειτουργικό της πλαίσιο & παρόλο που συναντήσαμε αρκετές δυσκολίες & καταβάλλαμε αρκετές προσπάθειες, το εγχείρημα πήρε τον δρόμο του & μετά από ένα χρόνο λειτουργίας η «Τράπεζα Χρόνου» δεν είναι «άλλη μια ωραία ιδέα», αλλά μια καθημερινή πραγματικότητα. Υπάρχουν πλέον 83 διαφορετικές υπηρεσίες, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα καθημερινών -& όχι μόνο- αναγκών (για την διαθεσιμότητα των υπηρεσιών βλ. διαδίκτυο). Επίσης 75 ενεργά μέλη ανταλλάσσουν υπηρεσίες ενώ υπάρχουν ακόμα υπηρεσίες μελών , που συμμετάσχουν στην τράπεζα, οι οποίες δεν έχουν ενεργοποιηθεί στο διαδίκτυο. Ενδεικτικά τον μήνα Δεκέμβριο ανταλλάχθηκαν συνολικά 85 υπηρεσίες, ενώ τον μήνα Ιανουάριο ήταν παραπάνω από 100. Τέλος σε πρόσφατη συνέλευση αποφασίστηκε η αξιοποίηση του «πλούτου» της τράπεζας, ο οποίος προκύπτει από διαρκείς υπηρεσίες, όπως είναι τα μαθήματα. Όταν κάποιος παρακολουθεί μαθήματα για μεγάλη χρονική περίοδο είναι φυσικό οι υπηρεσίες που δέχεται να είναι πολύ περισσότερες από αυτές που μπορεί να έχει δώσει, έτσι δημιουργείται το πλεόνασμα χρόνου δλδ. «ο πλούτος» της Τράπεζας Χρόνου.

Ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μας ενδιαφέρει η «λογιστική απεικόνιση», ότι κανείς δεν χρωστάει σε κανέναν & ότι κανείς δεν πρέπει να αγχώνεται πως θα «ρεφάρει» τις υπηρεσίες που δέχτηκε, αποφασίσαμε ότι όλοι οι μαθητές όλων των μαθημάτων της «Τράπεζας Χρόνου», κάθε τέλος του μήνα θα κάνουν μια δική τους συνέλευση, όπου θα αποφασίζουν μια ή περισσότερες δράσεις ή εκδηλώσεις για τη στήριξη της τράπεζας : πάρτυ, εξορμήσεις για την περαιτέρω δημοσιοποίηση της «Τράπεζας Χρόνου», μια θεατρική παράσταση, βελτίωση του χώρου που γίνονται τα μαθήματα κ.ά. Αυτές είναι κάποιες ενδιαφέρουσες ιδέες & έπεται συνέχεια… Σκοπός μας είναι να καταλάβει ο κάθε πολίτης , ότι συμμετέχοντας στην «Τράπεζα Χρόνου & Αλληλεγγύης», μπορεί να ικανοποιήσει ένα μεγάλο μέρος των αναγκών του (π.χ. από ένα μερεμέτι …μέχρι μαθήματα για τα παιδιά του) χωρίς να πληρώσει! Να νοιώσει κοινωνικά ενεργός & αλληλέγγυος!
Η «Τράπεζα Χρόνου» είναι η μοναδική τράπεζα στην οποία δεν χρωστάς ποτέ, δεν έχεις υπόλοιπα, τόκους, πανωτόκια, ληξιπρόθεσμες οφειλές. Η «Τράπεζα Χρόνου» δεν θα σε στείλει ποτέ στα δικαστήρια! Η «Τράπεζα Χρόνου» σε ενεργοποιεί προς μια κατεύθυνση κοινωνικής δημιουργίας & ανάπτυξης!
Έτσι πέρασε ένας χρόνος….. &... ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!


Τράπεζα Χρόνου & αλληλεγγύης Μεσοποταμίας.


 

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2013

Αποφάσεις συνέλευσης 5/2/2013

Στην χθεσινή συνέλευση (Τρίτη 5 Φεβρουαρίου) συζητήθηκαν τρέχοντα θέματα
που προέκυψαν ειδικότερα τις τελευταίες μέρες. Θα υπάρχουν κινητοποιήσεις
στις οποίες σαφέστατα θα συμμετέχει η Μεσοποταμία, και ταυτόχρονα δράσεις
που θα κάνει η Μεσοποταμία. Έτσι έχουμε με χρονολογική σειρά τα παρακάτω:

1) Σήμερα Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου συμμετέχουμε στην συγκέντρωση των ναυτεργατών για την επίταξη τους

2) Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου στις 9.30 το βραδάκι έχουμε αφισοκόλληση με την αφίσα
    για το κάλεσμα και την συμμετοχή στην
 Αντιφασιστική συγκέντρωση 10/02/2013
    στο Π. Φάληρο http://mesopotamia-mosxato.blogspot.gr/2013/02/10022013.html


3) Σάββατο 9 Φεβρουαρίου στις 11.30 μοιράζουμε ξανά τρικάκια ενάντια στην επιστράτευση
    κάθε εργαζόμενου, ενάντια στα χαράτσια και την αυταρχικότητα της κυβέρνησης

4) Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 11.30 μαζευόμαστε στο σπίτι της Μεσοποταμίας όσοι μπορούμε,
    για να πάμε στην Αντιφασιστική συγκέντρωση στο Π. Φάληρο στον Φλοίσβο.


5) Για την επίθεση που έγινε σε σπίτι μεταναστών στην Αναξαγόρα στον Ταύρο, θα υπάρχει
    κάλεσμα για συγκέντρωση στην οποία θα συμμετέχουμε. Θα υπάρχει ενημέρωση μόλις
    αποφασισθεί ο τόπος και ο χρόνος.
    http://www.moschatotavros.gr/news/epithesi-se-spiti-metanaston-stin-anaxagora-ston-tavro/


Δεν ξεχνάμε ότι το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου στο Πολιτιστικό κέντρο του δήμου
στις 7.30 το απόγευμα, υπάρχει η προβολή του ντοκιμαντέρ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΨΥΛΛΑΚΗ,
"ΜΕΤΑΞΑ, ακούγοντας το χρόνο" που διοργανώνει η Κινηματογραφική Λέσχη της Μεσοποταμίας.

http://mesopotamia-mosxato.blogspot.gr/2013/02/9-730.html

«Επίθεση» σε σπίτι μεταναστών στην Αναξαγόρα στον Ταύρο


Την Κυριακή 03/02  λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, στην οδό Αναξαγόρα  40 στον Ταύρο, σύμφωνα με μαρτυρίες, ομάδα ακροδεξιών εισέβαλε σε σπίτι όπου μένουν μετανάστες από το Πακιστάν, και αφού διέλυσαν και έσπασαν ότι βρήκαν μπροστά τους, έκλεψαν και 1400 ευρώ καθώς και τα χαρτιά των 2 μεταναστών που διέμεναν στην οικία.
Αμέσως στο σημείο κατέφθασε η Πακιστανική Κοινότητα και η Αστυνομία η οποία και κατέγραψε το γεγονός.
Ο Άχμεντ(φωτό), ένας από τους μετανάστες όπου έμενε στο σπίτι που έγινε η επίθεση όπως δήλωσε στην τοπική ΚΕΕΡΦΑ ( Κίνηση «Ενωμένοι ενάντια στον Ρατσισμό και στην Φασιστική απειλή») , μάζευε λεφτά για να γυρίσει στο Πακιστάν την ερχόμενη εβδομάδα και από τους συγκεκριμένους ακροδεξιούς δεχόταν σχεδόν καθημερινές απειλές.
Όπως δηλώνει,  έφτασαν στο σημείο να τους εκτοξεύουν πέτρες έξω από το παράθυρο του σπιτιού τους όλες τις προηγούμενες ημέρες.
Πρόκειται ξεκάθαρα για μια επίθεση που σαν στόχο είχε όπως επισημαίνει  να τρομοκρατήσει τους ίδιους αλλά και τους ντόπιους που μένουν στην γειτονιά.
Τις επόμενες ημέρες η τοπική ΚΕΕΡΦΑ μαζί με τους μετανάστες της γειτονιάς θα οργανώσουν μαζική συγκέντρωση-διαμαρτυρίας για το γεγονός.

Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2013

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΛΕΜΕ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ


                ·       Μειώνουν μισθούς και συντάξεις.
    ·       Επιβάλλουν νέους φόρους και χαράτσια. 
·       Οδηγούν μια κοινωνία στον αφανισμό.
           ·       Όποιος αντιδρά, είναι παράνομος: καταστέλλεται, επιστρατεύεται, συκοφαντείται.
·       ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΤΟΥΣ.


ΟΧΙ ΠΙΑ ΣΤΑ ΨΕΜΜΑΤΑ ΤΟΥΣ !
ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ 8.00 !
ΑΝΕΡΓΟΙ, ΜΙΣΘΩΤΟΙ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ,  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΙ !

ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ